roen

Anbrozia anunt

 

ANUNT

 

Conform prevederilor art.2,alin,2 din Legea nr.129/2020,care modifica Legea nr.62/2018,privind combaterea buruienii ambrozia, si prevederile art.5 si 6,din HG.17/2021, pentru modificarea si completareanormelor metodologice de aplicare a Legii 62/2018,privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG 707/2018, proprietarii terenurilor pe care exista buruiana ambrozia, sunt obligati sa ia masuri de indepartare a acesteia, prin lucrari de cosire, erbicidare,arat, discuit,etc.

 

În situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

 


 


 

PRIMARIA VIDELE

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 67 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search