roen

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

Attachments:
Download this file (Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Extindere retea.pdf)Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Extindere retea.pdf[ ]2007 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005, privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp , situat in orasul Videle, str.Parcului, nr.16 bis si .pdf)Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005, privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp , situat in orasul Videle, str.Parcului, nr.16 bis si .pdf[ ]3407 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358  2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum s.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum s.pdf[ ]1943 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle, la 31.III.2021.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle, la 31.III.2021.pdf[ ]2224 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate a obiectivul.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate a obiectivul.pdf[ ]2916 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in functie publi.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in functie publi.pdf[ ]807 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.06.2022 - 01.09.2022.pdf)Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.06.2022 - 01.09.2022.pdf[ ]557 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]1944 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]13141 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf[ ]1248 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL oras Videle nr. 50 din 28.05.2021.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL oras Videle nr. 50 din 28.05.2021.pdf[ ]1759 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind  aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate  la data de 31.XII.2021, ale SC Spitalului  Orasenesc Videle SRL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 31.XII.2021, ale SC Spitalului Orasenesc Videle SRL.pdf[ ]11029 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]7201 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acceptarea sposorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane juridice, in calitate de sponsori....pdf)Proiect de hotarare privind acceptarea sposorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane juridice, in calitate de sponsori....pdf[ ]1511 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle (III).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle (III).pdf[ ]7093 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 85 vizitatori și nici un membru online

©2022 Primăria Videle

Search