roen

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

Attachments:
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in orasul Videle, strada Intrar.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in orasul Videle, strada Intrar.pdf[ ]19151 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa , pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil, situate in extravilanul....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa , pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil, situate in extravilanul....pdf[ ]2070 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VI).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (VI).pdf[ ]4228 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf[ ]6447 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf[ ]1804 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si Primaria Orasului Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si Primaria Orasului Videle.pdf[ ]1127 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta I de studii medii din cadrul Birou Piata Videle al Directiei Economice, Piata si Administrativ in.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, treapta I de studii medii din cadrul Birou Piata Videle al Directiei Economice, Piata si Administrativ in.pdf[ ]2632 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Nicolae Badanoiu reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul pentru a aproba Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de al.pdf)Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Primar Nicolae Badanoiu reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul pentru a aproba Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de al.pdf[ ]21163 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1 ....pdf[ ]5586 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3 ....pdf[ ]5303 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 2 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 2 ....pdf[ ]5382 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 1 ....pdf)Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, nr. 1 ....pdf[ ]5458 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf[ ]929 kB
Download this file (Ptroiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 la HCL nr. 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinelului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Medica.pdf)Ptroiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 la HCL nr. 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinelului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Medica.pdf[ ]6479 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, str. Luncii, nr. 15, jud. Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, str. Luncii, nr. 15, jud. Teleorman.pdf[ ]857 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr profesional as (1).pdf)Proiect de hotarare privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr profesional as (1).pdf[ ]967 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special ADI MD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitarii de colectare si transport separat de.pdf)Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special ADI MD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitarii de colectare si transport separat de.pdf[ ]2555 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf[ ]2496 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului Videle, pentr.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului Videle, pentr.pdf[ ]5103 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.2022.pdf)Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.2022.pdf[ ]640 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan di.pdf)Proiect de hotarare privind Modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan di.pdf[ ]10513 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 4329.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara a orasului Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 4329.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara a orasului Videle.pdf[ ]3624 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022) si a Listei .pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022) si a Listei .pdf[ ]3296 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subordinea Consiliul.pdf)Proiect de hotarare privind Modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subordinea Consiliul.pdf[ ]5762 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]3922 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf[ ]1492 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirierii pe o per.pdf)Proiect de hotarare privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirierii pe o per.pdf[ ]17738 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Public Comunitar.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Public Comunitar.pdf[ ]781 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de spe.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de spe.pdf[ ]1635 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei pentru domneul Ciobanu V Ion, cu domiciliul in Videle.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei pentru domneul Ciobanu V Ion, cu domiciliul in Videle.pdf[ ]1474 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara di.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara di.pdf[ ]7991 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf)Proiect de hotarare privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf[ ]18647 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Extindere retea.pdf)Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Extindere retea.pdf[ ]2007 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005, privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp , situat in orasul Videle, str.Parcului, nr.16 bis si .pdf)Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005, privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp , situat in orasul Videle, str.Parcului, nr.16 bis si .pdf[ ]3407 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum s.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum s.pdf[ ]1943 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle, la 31.III.2021.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle, la 31.III.2021.pdf[ ]2224 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate a obiectivul.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate a obiectivul.pdf[ ]2916 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in functie publi.pdf)Proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in functie publi.pdf[ ]807 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.06.2022 - 01.09.2022.pdf)Proiect de hotarare privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 01.06.2022 - 01.09.2022.pdf[ ]557 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]1944 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]13141 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf)Proiect de hotarare privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf[ ]1248 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL oras Videle nr. 50 din 28.05.2021.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL oras Videle nr. 50 din 28.05.2021.pdf[ ]1759 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 31.XII.2021, ale SC Spitalului Orasenesc Videle SRL.pdf)Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 31.XII.2021, ale SC Spitalului Orasenesc Videle SRL.pdf[ ]11029 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]7201 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind acceptarea sposorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane juridice, in calitate de sponsori....pdf)Proiect de hotarare privind acceptarea sposorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane juridice, in calitate de sponsori....pdf[ ]1511 kB
Download this file (Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle (III).pdf)Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Videle (III).pdf[ ]7093 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 37 vizitatori și nici un membru online

©2022 Primăria Videle

Search