roen

SPCLEP

Pentru eliberarea unui act de identitate cetăţeanul trebuie să completeze " cererea pentru eliberarea actului de identitate " iar pentru stabilirea reşedinţei trebuie să completeze " cererea pentru stabilirea reşedinţei "
      Acestea sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile , în format electronic , pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie ( faţă şi verso ).
       Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii , care trebuie completată numai olograf

 

ORGANIGRAMA SPCLEP
Anunt program alegeri locale sept. 2020
Documente de interes public
Structura organizatorică
Atribuţii ale SPCLEP
Taxe eliminate 01.02.2017

Informare prelucrare date cu caracter personal SPCLEP

ANUNT PRELUNGIRE VALABILITATE DOCUMENTE -04.2020
      Documente :

Cerere pentru eliberarea actului de identitate(A11)
Cerere pentru eliberarea actului de identitate(A15)
Declaratie spatiu proprietar
Declaratie spatiu proprietar mandatar
Resedinta
Cartea de identitate provizorie
Carte de identitate

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 108 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search