roen

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

Attachments:
Download this file (Hotararea nr. 105 din 30.09.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in oras Videle, ....pdf)Hotararea nr. 105 din 30.09.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului format din Cladire Centrala Termica in suprafata de 450 mp si teren aferent in suprafata de 1086 mp, situat in oras Videle, ....pdf[ ]18416 kB
Download this file (Hotararea nr. 106 dim 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle, pe anul 2022 (VI).pdf)Hotararea nr. 106 dim 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle, pe anul 2022 (VI).pdf[ ]2364 kB
Download this file (Hotararea nr. 104 din 30.09.2022 privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, tr,I, studii medii din cadrul Biroului Piata Videle al Directiei Economica, Piata si Admini (1).pdf)Hotararea nr. 104 din 30.09.2022 privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat, tr,I, studii medii din cadrul Biroului Piata Videle al Directiei Economica, Piata si Admini (1).pdf[ ]346 kB
Download this file (Hotararea nr. 101 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf)Hotararea nr. 101 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (V).pdf[ ]2126 kB
Download this file (Hotararea nr. 103 din 30.09.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil , situata in extra.pdf)Hotararea nr. 103 din 30.09.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin atribuire directa, pe o perioada de 5 ani, a suprafetei disponibile de 2,27 ha de teren arabil , situata in extra.pdf[ ]11863 kB
Download this file (Hotararea nr. 102 din 30.09.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si orasul Videle, judetul .pdf)Hotararea nr. 102 din 30.09.2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de Comodat nr. 19071 din 15.10.2017, incheiat intre Serviciul de Ambulanta Judetean Teleorman si orasul Videle, judetul .pdf[ ]240 kB
Download this file (Hotararea nr. 100 din 30.09.2022 privind aprobarea listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf)Hotararea nr. 100 din 30.09.2022 privind aprobarea listei de prioritate a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin ANL.pdf[ ]428 kB
Download this file (Hotararea nr. 99 din 14.09.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul , pentru a aproba Strategia...pdf)Hotararea nr. 99 din 14.09.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la A.D.I. Teleormanul , pentru a aproba Strategia...pdf[ ]503 kB
Download this file (Hotararea nr. 98 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul C.E.A.C. la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle... anul scolar 2022-2023.pdf)Hotararea nr. 98 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul C.E.A.C. la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle... anul scolar 2022-2023.pdf[ ]743 kB
Download this file (Hotararea nr. 97 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul Consiliului de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle.. anul scolar 2022-2023..pdf)Hotararea nr. 97 din 14.09.2022 privind desemnarea reprezentatilor C.L. Videle in cadrul Consiliului de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Videle.. anul scolar 2022-2023..pdf[ ]772 kB
Download this file (Hotararea nr. 96 din 14.09.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 din 29.04.2022 privind impozitele si taxele locale ....pdf)Hotararea nr. 96 din 14.09.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 44 din 29.04.2022 privind impozitele si taxele locale ....pdf[ ]5154 kB
Download this file (Hotararea nr. 95 din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IV).pdf)Hotararea nr. 95 din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (IV).pdf[ ]3327 kB
Download this file (Hotararea nr. 94 din 30.08.2022 privind desemnarea doamnei Tudose Elena Coca, presedinte de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.20222.pdf)Hotararea nr. 94 din 30.08.2022 privind desemnarea doamnei Tudose Elena Coca, presedinte de sedinta pentru perioada 01.09.2022 - 31.11.20222.pdf[ ]406 kB
Download this file (Hotararea nr. 93 din 30.08.2022 privind Insusirea Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 54 din 30.12.2016 a Camerei de Conturi Teleorman.pdf)Hotararea nr. 93 din 30.08.2022 privind Insusirea Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 54 din 30.12.2016 a Camerei de Conturi Teleorman.pdf[ ]3245 kB
Download this file (Hotararea nr. 92 din 30.08.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului V.pdf)Hotararea nr. 92 din 30.08.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si.sau de reprezentare a Orasului Videle, Primariei Orasului Videle, Consiliului Local al orasului V.pdf[ ]500 kB
Download this file (Hotararea nr. 91 din 30.08.2022 privind acordarea unui mandat special ADIMD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitatii de colectare si transport.pdf)Hotararea nr. 91 din 30.08.2022 privind acordarea unui mandat special ADIMD Teleorman, pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica privind delegarea prin concesiune a activitatii de colectare si transport.pdf[ ]1003 kB
Download this file (Hotararea nr. 90 din 30.08.2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinetului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Me.pdf)Hotararea nr. 90 din 30.08.2022 privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL 85 din 19.12.2013, aprobarea schimbarii destinatiei cabinetului medical de ginecologie situat in incinta Centrului Me.pdf[ ]19241 kB
Download this file (Hotararea nr. 89 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1.pdf)Hotararea nr. 89 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 1.pdf[ ]21044 kB
Download this file (Hotararea nr. 88 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3.pdf)Hotararea nr. 88 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Magnoliei, nr. 3.pdf[ ]19911 kB
Download this file (Hotararea nr. 87 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Doc. de atribuire pentru licitatia publica ... 18,5 mp, str. Parculuii, nr. 10, parce.pdf)Hotararea nr. 87 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Doc. de atribuire pentru licitatia publica ... 18,5 mp, str. Parculuii, nr. 10, parce.pdf[ ]23327 kB
Download this file (Hotararea nr. 86 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf)Hotararea nr. 86 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf[ ]20961 kB
Download this file (Hotararea nr. 85 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf)Hotararea nr. 85 din 30.08.2022 privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea Documentatiei de atribuire pentru licitatia publica ... 450 mp, str. Frasinului, .pdf[ ]21067 kB
Download this file (Hotararea nr. 81 din 30.08.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf)Hotararea nr. 81 din 30.08.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 30.06.2022.pdf[ ]3047 kB
Download this file (Hotararea nr. 84 din 30.08.2022 privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr pro.pdf)Hotararea nr. 84 din 30.08.2022 privind transform. a functiei publice de executie de consilier, cls I, gr profesional debutant, din cadrul Comp. Protectia Mediului, in functia publica de consilier, cls I, gr pro.pdf[ ]542 kB
Download this file (Hotararea nr. 82 din 30.08.2022 privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, Videle, jud. Teleorman.pdf)Hotararea nr. 82 din 30.08.2022 privind aprobarea ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru doamna Voicu Mioara, Videle, jud. Teleorman.pdf[ ]464 kB
Download this file (Hotararea nr. 83 privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf)Hotararea nr. 83 privind transformarea unui post, prin promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara.pdf[ ]650 kB
Download this file (Hotararea nr. 80 din 22.08.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico ec.indicatorilor tehnico ec actualiz si a devizului gen.devizului gen actualizat ..._.pdf)Hotararea nr. 80 din 22.08.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico ec.indicatorilor tehnico ec actualiz si a devizului gen.devizului gen actualizat ..._.pdf[ ]14086 kB
Download this file (Hotararea nr. 79 din 26.07.2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf)Hotararea nr. 79 din 26.07.2022 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.pdf[ ]699 kB
Download this file (Hotararea nr. 78 din 26.07.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Hotararea nr. 78 din 26.07.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]1797 kB
Download this file (Hotararea nr. 77 din 26.07.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subord.pdf)Hotararea nr. 77 din 26.07.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Videle, precum si ale institutiilor si serviciilor aflate in subord.pdf[ ]5482 kB
Download this file (Hotararea nr. 76 din 26.07.2022 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor .pdf)Hotararea nr. 76 din 26.07.2022 privind modificarea si completarea HCL oras Videle nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea de gestiune prin licitatie a Serviciului public de gestionare a cainilor .pdf[ ]9731 kB
Download this file (Hotararea nr. 74 din 26.07.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 43 din 29.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara.pdf)Hotararea nr. 74 din 26.07.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL nr. 43 din 29.05.2015 - TABEL NOMINAL cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroalimentara.pdf[ ]331 kB
Download this file (Hotararea nr. 75 din 26.07.2022 privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022.pdf)Hotararea nr. 75 din 26.07.2022 privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuinte (prin indeplinirea prevederilor punctului A din cadrul Criteriilor prevazute la Anexa1 HCL nr. 22 din 28.02.2022.pdf[ ]849 kB
Download this file (Hotararea nr. 73 din 28.06.2022 privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirie.pdf)Hotararea nr. 73 din 28.06.2022 privind Insusirera raportului de evaluare, aprobarea inchirierii prin licitatie publica, aprobarea documentatiei de atribuire pentru licitatia publica organizata in vederea inchirie.pdf[ ]16145 kB
Download this file (Hotararea nr. 72 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroa.pdf)Hotararea nr. 72 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 1 la HCL oras Videle nr. 43 din 29.05.2015 Tabel Nominal cu proprietarii constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public din Piata Agroa.pdf[ ]338 kB
Download this file (Hotararea nr. 71 din 28.06.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 71 din 28.06.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]270 kB
Download this file (Hotararea nr. 70 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Apa.pdf)Hotararea nr. 70 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei la HCL oras Videle nr. 142 din 29.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din Apa.pdf[ ]384 kB
Download this file (Hotararea nr. 69 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie vacanta de inspector clasa 1, gr. profesional superior din Compariment IT , in functia publica de executie de inspector, clasa 1,.pdf)Hotararea nr. 69 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie vacanta de inspector clasa 1, gr. profesional superior din Compariment IT , in functia publica de executie de inspector, clasa 1,.pdf[ ]290 kB
Download this file (Hotararea nr. 68 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Pub.pdf)Hotararea nr. 68 din 28.06.2022 privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Evidenta Persoanelor, structura organizationala a Serviciului Pub.pdf[ ]358 kB
Download this file (Hotarare nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf)Hotarare nr. 67 din 28.06.2022 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin licitatie a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT oras Videle.pdf[ ]17323 kB
Download this file (Hotararea nr. 66 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate .pdf)Hotararea nr. 66 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate .pdf[ ]1450 kB
Download this file (Hotararea nr. 65 din 30.05.2022 privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in f.pdf)Hotararea nr. 65 din 30.05.2022 privind transformarea functiei publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Videle, in f.pdf[ ]382 kB
Download this file (Hotararea nr. 64 din 30.05.2022 privind desemnarea domnului Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 01.06.2022-01.09.2022.pdf)Hotararea nr. 64 din 30.05.2022 privind desemnarea domnului Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 01.06.2022-01.09.2022.pdf[ ]793 kB
Download this file (Hotararea nr. 63 din 30.05.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 63 din 30.05.2022 privind aprobarea Ajutorului financiar in valoare de 2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, Comuna Blejesti, judetul Teleorman.pdf[ ]304 kB
Download this file (Hotararea nr. 62 din 30.05.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf)Hotararea nr. 62 din 30.05.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor oras Videle, judetul Teleorman.pdf[ ]6861 kB
Download this file (Hotararea nr. 61 din 30.05.2022 privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf)Hotararea nr. 61 din 30.05.2022 privind stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a Comisiei Sociale de Analiza si Graficul - Calendar de Lucru, al acesteia.pdf[ ]624 kB
Download this file (Hotararea nr. 60 din 30.05.2022 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Ext.pdf)Hotararea nr. 60 din 30.05.2022 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din lucrarea Ext.pdf[ ]1425 kB
Download this file (Hotararea nr. 59 din 30.05.2022 privind modificarea art 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp, situat in orasul Videle, str. Parcului, nr..pdf)Hotararea nr. 59 din 30.05.2022 privind modificarea art 2 la HCL nr. 89 din 14.12.2005 privind insusirea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp, situat in orasul Videle, str. Parcului, nr..pdf[ ]340 kB
Download this file (Hotararea nr. 58 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR 1358 din 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman.pdf)Hotararea nr. 58 din 30.05.2022 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR 1358 din 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman.pdf[ ]347 kB
Download this file (Hotararea nr. 57 din 30.05.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 31.03 (1).pdf)Hotararea nr. 57 din 30.05.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 31.03 (1).pdf[ ]1838 kB
Download this file (Hotararea nr. 56 din 25.05.2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL oOras BVidele nr. 50 din 28.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiec.pdf)Hotararea nr. 56 din 25.05.2022 privind aprobarea modificarii si completarii HCL oOras BVidele nr. 50 din 28.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiec.pdf[ ]332 kB
Download this file (Hotararea nr. 55 din 23.05.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf)Hotararea nr. 55 din 23.05.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Functii al SC Spitalul Orasenesc SRL Videle.pdf[ ]3313 kB
Download this file (Hotararea nr. 54 din 23.05.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (III).pdf)Hotararea nr. 54 din 23.05.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (III).pdf[ ]2142 kB
Download this file (Hotararea nr. 53 din 23.05.2022 privind acceptarea sponsorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre Orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane fizice si juridice in calit.pdf)Hotararea nr. 53 din 23.05.2022 privind acceptarea sponsorizarii si incheierea contractelor de sponsorizare dintre Orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane fizice si juridice in calit.pdf[ ]341 kB
Download this file (Hotararea nr. 52 din 23.05.2022 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, la 31.12.2021.pdf)Hotararea nr. 52 din 23.05.2022 privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, la 31.12.2021.pdf[ ]10087 kB
Download this file (Hotararea nr. 51 din 23.05.2022 privind aprobarea programului activitatilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-sportive, aducative si de divertisment-recreere, propuse a se desfasura in primul s.pdf)Hotararea nr. 51 din 23.05.2022 privind aprobarea programului activitatilor, manifestarilor, competitiilor si actiunilor cultural-sportive, aducative si de divertisment-recreere, propuse a se desfasura in primul s.pdf[ ]421 kB
Download this file (Hotararea nr. 50 din 23.05.2022 privind desemnarea domnului Ciuoageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 23.05.2022.pdf)Hotararea nr. 50 din 23.05.2022 privind desemnarea domnului Ciuoageanu Ion, presedinte de sedinta pentru data de 23.05.2022.pdf[ ]238 kB
Download this file (Hotararea nr. 49 din 29.IV.2022 privind aprobarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 28 din 30.03.2004 - TABEL NOMINAL cu redeventa lunara a terenurilor care vor fi concesionate pe str. Lipscani, poz. 12 si a Anexei nr (1).pdf)Hotararea nr. 49 din 29.IV.2022 privind aprobarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 28 din 30.03.2004 - TABEL NOMINAL cu redeventa lunara a terenurilor care vor fi concesionate pe str. Lipscani, poz. 12 si a Anexei nr (1).pdf[ ]303 kB
Download this file (Hotararea nr. 48 din 29.IV.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la ADI Teleormanul pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a ge.pdf)Hotararea nr. 48 din 29.IV.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Primar Badanoiu Nicolae reprezentant in Adunarea Generala la ADI Teleormanul pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a ge.pdf[ ]337 kB
Download this file (Hotararea nr. 47 din 29.IV.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimesctrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf)Hotararea nr. 47 din 29.IV.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimesctrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf[ ]1782 kB
Download this file (Hotararea nr. 46 din 29.IV.2022 privind revocarea HCL oras Videle nr. 138 din 29.XII.2021 privind constatarea proprietatii asupra unui teren intravilan in suprafata totala de 2032 mp, situat in oras Videle, str De.pdf)Hotararea nr. 46 din 29.IV.2022 privind revocarea HCL oras Videle nr. 138 din 29.XII.2021 privind constatarea proprietatii asupra unui teren intravilan in suprafata totala de 2032 mp, situat in oras Videle, str De.pdf[ ]320 kB
Download this file (Hotararea nr. 45 din 29.IV.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului comercial situat in Piata Agroalimentara Videle, str. Parcului, nr. 10, Parcela C8, , din spatiu comercial cu destinatia de come.pdf)Hotararea nr. 45 din 29.IV.2022 privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului comercial situat in Piata Agroalimentara Videle, str. Parcului, nr. 10, Parcela C8, , din spatiu comercial cu destinatia de come.pdf[ ]276 kB
Download this file (Hotararea nr. 44 din 29.IV.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf)Hotararea nr. 44 din 29.IV.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf[ ]295 kB
Download this file (Hotararea nr. 43 din 29.IV.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (II).pdf)Hotararea nr. 43 din 29.IV.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (II).pdf[ ]474 kB
Download this file (Hotararea nr. 42 din 29.IV.2022 privind modificarea HCL oras Videle nr. 20 din 19.I.2021, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle.pdf)Hotararea nr. 42 din 29.IV.2022 privind modificarea HCL oras Videle nr. 20 din 19.I.2021, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Videle.pdf[ ]406 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 32 vizitatori și nici un membru online

©2022 Primăria Videle

Search