roen

Servicii de formare profesionala si servicii de cazare si restaurant conexe

 

Primaria orasului Videle intenţionează să achiziţioneze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, a HG 395/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare şi a procedurii interne proprii PIP 02 servicii de formare profesională şi servicii de cazare şi restaurant conexe, care fac parte din Anexa 2, în următoarele domenii de activitate:

 

1.Administratie publica – cadrul normativ;

 

2.Controlul intern managerial în instituţiile publice;

 

3.Evidenta persoanelor şi stare civilă;

 

4.Protectia datelor cu caracter personal;

 

5. Comunicare şi relaţii publice în instituţiile publice;

 

6.Proiecte cu finanţare externă;

 

7.Management fianciar-contabilitate;

 

8..Ffinanciar-contabilitate

 

9 . Impozite si taxe locale;

 

10 .Performanţă în administraţia publică;

 

11. Managementul investitiilor,administrarea domeniului public si privat,lucrari publice;

 

12. Urbanism, arhitectură, autorizarea construcţiilor;

 

13. Protecţia mediului;

 

14. Achizitii publice;

 

15.Registrul agricol

 

16.Digitalizarea administratiei publice

 

 

 

Valoarea estimată a serviciilor de formare profesională: 23.700,00 lei fără TVA

 

 

 

1.Cerinţe pentru ofertanţi:

 

Ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

 

a) Declaraţie pe proprie răspundere, în original, a reprezentantului legal al ofertantului, din care să reiasă următoarele:

 

 • Numărul şi denumirea domeniilor de formare profesională ofertate

 • Vechimea atestatului ANC în domeniul de formare şi perfecţionare profesională.

 • Numărul de cursanţi participanţi în ultimii 3 ani

 • Numărul de formatori

 

b) Copie conform cu originalul după atestatul ANC.

 

c) Informaţii relevante despre activitatea anterioară a ofertantului

 

d) Formularele PIP – F.08 – PIP – F.11 completate, semnate şi ştampilate în original de reprezentantul legal al ofertantului.

 

2.Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 27.06.2022, ora 1600

 

3. Evaluarea ofertelor se va face în funcţie de următorii factori de evaluare:

 

 1. Numărul de domenii ofertate

 2. Experienţa ( vechimea atestat ANC) în domeniul de formare şi perfecţionare profesională.

 3. Preţul pe cursurile ofertate

 4. Numărul de cursanţi în ultimii 3 ani

 

PUNCTAJUL

 

 1. Numărul de domenii ofertate = maxim 20 puncte se acordă astfel:

 

 1. 15 domenii = 20 puncte

 2. 9-14 domenii =15 puncte

 3. 4-8 domenii = 10 puncte

 4. < 3 domenii = 5 puncte

 

 1. Experienţa ( vechimea atestat ANC sau ANFP) în domeniul de formare şi perfecţionare profesională = maxim 35 puncte se acordă astfel:

 

 1. 5-10 ani = 35 puncte

 2. 4 ani = 28 puncte

 3. 3 ani = 21 puncte

 4. 2 ani = 14 puncte

 5. 1 an = 7 puncte

 

 1. Preţul ofertei = maxim10 puncte se acordă astfel:

 

 1. Preţul minim = 10 puncte

 

Punctaj ofertă = Preţul minim x10

 

Preţ ofertă

 

Notă: Preţul ofertei va include doar tariful pentru serviciile de formare profesională

 

D)Numărul de cursanţi în ultimii 3 ani = maxim 35 puncte se acordă astfel:

 

 1. > 5001 = 35 puncte

 2. 4001-5000 = 28 puncte

 3. 3001-4000 = 21 puncte

 4. 2001-3000 = 14 puncte

 

e) 1001-2000 = 7 puncte

 

Punctajul maxim este de 100 puncte.

 

Va fi întocmit un clasament în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, iar ofertantul clasat pe primul loc va fi declarat ofertant câştigător.

 

4.Informatii suplimentare:

 

Ofertele vor fi redactate în limba română.

 

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la Registratura autorităţii contractante, în plic închis pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului, denumirea achiziţiei până la termenul limtă de depunere.

 

În propunerea tehnică se va specifica domeniul, locaţia şi perioada desfăşurării cursurilor.

 

Pentru propunerea financiară se va completa Formularul de ofertă anexat şi va include doar preţul pentru serviciile de formare profesională. În formularul de ofertă se va înscrie preţul fără TVA pentru 1(un) curs.

 

Ofertele depuse la o altă adresă sau depuse după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare la evaluare.

 

Ofertele care nu conţin toate documentele solicitate, propunerea tehnică sau propunerea financiară vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

 

Operatorul economic are obligaţia ca până la data transmiterii comenzii ferme să aibă sau să-şi deschidă cont la Trezoreria Statului în conformitate cu OMF 2254/2006.

 

Nu se acordă avans.

 

Plata se face în trimestrul IV 2021, în contul deschis la trezorerie.

 

Autoritatea contractanta va achita integral costul cursului de perfectionare si partial costul serviciilor de cazare si restaurant conexe.Diferenta costului serviciilor de cazare si restaurant conexe va fi achitata de fiecare participant cu vouchere de vacanta ( carduri edenred/card bancar/numerar ).

 

5. Persoane de contact: Spiridon Cristina-Georgiana (comp. Achiziţii publice), telefon 0721292819 Vochin Nicoleta (comp. Resurse umane), telefon 0765978146

 

Attachments:
Download this file (Scanned-image24-06-2022-210752.pdf)Scanned-image24-06-2022-210752.pdf[ ]2362 kB

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 164 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search