roen

Anunt haznale

 

14168/23.08.2022

 


 


 

ANUNŢ

 


 

Cetăţenii oraşului Videle, care deţin sisteme individuale de colectare a apelor uzate menajere şi fecaloid menajere (haznale vidanjabile, autorizate sau neautorizate), au obligaţia de a se inregistra la Primăria Videle, Biroul Protecţia mediului şi servicii de utilităţi.

 

Deversarea apelor uzate pe spaţiile publice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 1000 lei, conform HCL nr.59/31.10.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru obligatiile şi răspunderile ce revin operatorilor, instituţiilor publice , agentţlor economici şi cetătţnilor,in orasul Videle pentru buna gospodărire a localităţii ,pentru instaurarea unui climat de ordine, curaţenie şi protejare a mediului.

 


 

Primăria oraşului Videle

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search