roen

anunt licitatie publica vanzare frasinului 35

 

Oraşul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon: 0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea vânzării terenului intravilan, în suprafaţă de 450,51 mp., situat în oraşul Videle, strada Frasinului, nr. 35, T15, P356, cu numărul cadastral 2093/103, ce aparţine domeniului privat al oraşului Videle, jud. Teleorman.

 

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, zilnic între orele 9.00 - 16.00, personă de contact Tudor Răzvan Adrian. Costul documentaţiei de atribuire este în sumă de 50 de lei şi se achită în numerar la casieria Primăriei oraşului Videle.

 

Data limită privind solicitarea clarificărilor este 14.11.2022, ora 16.00.

 

Data limită de depunere a ofertelor este de 21.11.2022, ora 16.00.

 

Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate - unul exterior şi unul interior, la Registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman.

 

Şedinta publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 22.11.2022, ora 1000, la sediul Primăriei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe.

 

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman, secţia de contecios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon: 0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Avem 53 vizitatori și nici un membru online

©2024 Primăria Videle

Search