roen

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

Către: TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

 

 

 

 

Primăria oraşului Videle, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă, în baza dispoziţiilor art. 7, alineatul (5) din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016 şi ţinând cont de prevederile cap. III, sectiunea 1 - achiziţia directă din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru “ Servicii de asigurare de raspundere civila auto ”,cod CPV:66516100-1.Se doreşte achiziţia de servicii de asigurare de raspundere civila auto astfel:- 1 poliţă de asigurare de răspundere civilă auto pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 01 PRV pe o perioadă de 1 AN; - 1 poliţă de asigurare de răspundere civilă auto pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 04 PRV pe o perioadă de 1 AN; - 1 poliţă de asigurare de raspundere civila auto pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare TR 12 PRV pe o perioadă de 1 AN.

 

Valoarea estimată: 990,00 lei fără TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Data si ora până la care se pot depune oferte: 21.02.2023, ora 16:00.

 

Numarul anuntului de publicitate din SICAP:ADV1344369 din 13.02.2023

 

 

 

Conditii referitoare la contract

 

Politele de asigurare de raspundere civila auto vor avea valabilitate de 12 luni, si vor fi livrate in maxim 3 zile de la finalizarea achizitiei in catalogul electronic de produes/servicii/lucrari din SICAP fara costuri suplimentare de transport. Plata se va face cu OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale.

 

 

 

Ofertele trebuie sa fie redactate in limba romana si sa cuprinda urmatoarele:

 

Ofertele vor fi redactate in limba romana si vor cuprinde urmatoarele documente:

 

Propunerea financiara (Formularul 5);

 

Documente de calificare

 

Formularele 1-5 completate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului

 

 

 

Criteriul de adjudecare

 

Pretul cel mai scazut. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii /lucrari publicat in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata in conformitate cu prevederile procedurii operationale interne, cod PO 26.01.

 

 

 

Informatii suplimentare:

 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt inregistrate cu 48 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda acestor solicitari. Răspunsurile la solicitările de clarificări se publică într-un anunţ tip erată pe site-ul autorităţii contractante la adresa www.primariavidele.ro”.

 


 


 

Ofertele vor fi depuse pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa de catre reprezentantul legal al ofertantului, si vor fi transmise pana la data de 21.02.2023 ora 16.00.Ofertele care nu contin toate formularele semnate și ștampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului / terțului susținător și/sau subcontractantului vor fi respinse ca inacceptabile.Ofertele depuse la o alta adresa de e-mail sau in cazul in care ofertele sunt depuse dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi luate in considerare la evaluare.Informatii suplimentare legate de documentele anexate se pot obtine de la Minca Anca Anisoara, tel: 0730 642 921. Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, într-un cont IBAN deschis la Trezorerie.

 

 

 

Despre

Oraşul Videle,se află situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea central-sudica a Campiei Romane, în subunitatea Găvanu-Burdea, acest teritoriu administrativ aflandu-se la contactul unor artere de circulaţie importante pentru judeţul Teleorman.

Ultimele modificate

28 Septembrie 2023
27 Septembrie 2023

Avem 479 vizitatori și nici un membru online

©2023 Primăria Videle

Search